Cóż to właściwie jest imię?
Imię to forma słowna cienia,
To coś, co w szczęściu czy też biedzie
Jak cień z człowiekiem przez życie idzie.

Ludwik Jerzy Kern

  • Gracjan
  • Nikodem
  • Karina
  • Helena

Zaloguj się

Użytkownik/hasło (tylko i wyłącznie 4-13 znaków, cyfr)

:

:


1 + 2 =