Cóż to właściwie jest imię?
Imię to forma słowna cienia,
To coś, co w szczęściu czy też biedzie
Jak cień z człowiekiem przez życie idzie.

Ludwik Jerzy Kern

  • Gracjan
  • Nikodem
  • Karina
  • Helena

Znaczenie imienia Nikodem

Imię Nikodem

Imię Nikodem wywodzi się od greckiego nike, czyli zwycięstwo, a także od demos, czyli lud, gmina. W pełni znaczenie jego imienia można przetłumaczyć jako „zwycięża dla ludu”.

Cyfrą dla Nikodema jest 6, znakiem zodiaku zaś Panna. Połączenie tych dwóch pierwiastków, jakim jest cyfra 6 i znak zodiaku Panna, daję Nikodemowi nieprzeciętna inteligencję i przebiegłość.

Osoby noszące imię Nikodem są osobami niezwykle inteligentnymi i przebiegłymi, które uważnie obserwują życie i z każdego popełnionego błędu wyciągają odpowiednie wnioski na przyszłość. Dzięki swojej nieprzeciętnej inteligencji są osobami niezwykle mądrymi i w życiu osiągają same sukcesy. W miłości jednak nie mają tyle szczęścia – są to osoby bierne w działaniach uczuciowych, oczekują większego zaangażowania od strony przeciwnej, co utrudnia im znalezienie partnera. Dodatkowo wychodzą z założenia, że miłość sama przyjdzie. Nikodem jest osobą opanowaną, energiczną, ale także wyrachowaną i krytycznie podchodzącą do życia, co w niektórych wzbudza dystans. Poza dużą dozą inteligencji Nikodemowi nie brakuje również intuicji. Idealnym zawodem dla Nikodema jest biznesmen, naukowiec, prawnik.

Zdrobnienia: Nikoś, Nikuś, Nikodemek, Niko

Imieniny: 1 czerwca, 3 sierpnia, 15 września

23.04.2010. 19:28