Cóż to właściwie jest imię?
Imię to forma słowna cienia,
To coś, co w szczęściu czy też biedzie
Jak cień z człowiekiem przez życie idzie.

Ludwik Jerzy Kern

  • Gracjan
  • Nikodem
  • Karina
  • Helena

Znaczenie imienia Paweł

Imię Paweł

Imię Paweł wywodzi się od łacińskiego słowa Paulus i oznacza 'mały'.

Czytaj dalej 25.05.2010. 08:11

Znaczenie imienia Dawid

Imię Dawid

Dawid to imię pochodzenia hebrajskiego i oznacza ukochany.

Czytaj dalej 24.05.2010. 09:58

Znaczenie imienia Damian

Imię Damian

Damian to imię pochodzenia greckiego i oznacza uzdrowiciel.

Czytaj dalej 24.05.2010. 09:15

Znaczenie imienia Szymon

Imię Szymon

Imię Szymon, inaczej również Symeon, to imię pochodzenia hebrajskiego i oznacza "Bóg wysłuchał".

Czytaj dalej 20.05.2010. 08:27

Znaczenie imienia Robert

Imię Robert

Robert to imię pochodzenia germańskiego, wywodzi się od słowa „hrod-beraht” i oznacza „jaśniejący sławą”.

Czytaj dalej 18.05.2010. 10:05

Znaczenie imienia Patryk

Imię Patryk

Patryk to imię pochodzenia łacińskiego i oznacza osobę wywodzącą się z dobrego rodu. Imię Patryk wywodzi się od słowa patrycjusz. Patrycjusz to członek rodu arystokratycznego, stąd też takie a nie inne znaczenie.

Czytaj dalej 17.05.2010. 07:31

Znaczenie imienia Rafał

Imię Rafał

Pochodzenie imienia Rafał jest hebrajskie i oznacza "Bóg uzdrawia". Pochodzi od archanioła Rafała, który potrafił uleczać chorych.

Czytaj dalej 14.05.2010. 09:22

Znaczenie imienia Piotr

Imię Piotr

Imię Piotr jest pochodzenia aramejskiej i oznacza 'skałę, opokę', a wzięło się to z Biblii, gdy Jezus powiedział do swego ucznia Szymona Piotra - "Ty jest skałą,opoką, a na tej opoce zbuduje Swój Kościół".

Czytaj dalej 13.05.2010. 10:09

Znaczenie imienia Michał

Imię Michał

Michał to imię pochodzenia hebrajskiego i oznacza "któż jest jak Bóg". Nadawane niegdyś było na cześć archanioła Michała, który walczył z Szatanem oraz przeprowadzał dusze zmarłych do boskiego raju.

Czytaj dalej 13.05.2010. 09:55

Znaczenie imienia Dominik

Imię Dominik

Dominik to imię łacińskie, które oznacza "należący do Pana". Ze względu na chrześcijański wydźwięk imienia nadawane było ono głównie w zakonach.

Czytaj dalej 27.04.2010. 09:21